Obchodní podmínky

Doprava 

 • platba předem převodem - kurýrem zdarma
 • dobírka +35 Kč (lze jen u vizitek a velkoformátového tisku)
 • PPL

Doba dodání

Téměř u všeh produktů je doba výroby i dodání uvedena. Doba dodání se může prodloužit kvůli problémům, které nejde ovlivnit, jako je porucha stroje, absenci zaměstnanců, či jen lidské chybě. Dále se dodání může opozdit také ze strany kurýrní služby, která může mít problémy na své straně nebo dokonce zásilku ztratit. Za toto vše nemůžeme garantovat. Nestává se to naštěstí často, ale již jsme na tyto problémy narazili.

Kvalita výroby - tisk a ořez

Kvalita produktů je přiměřena technologii výroby, jde o polygrafii a odchylky v barevnosti jsou v normě. Odchylky po ořezu spadu, mohou být až 3mm, protože se tiskne na velkém archu který, když se potiskne tak zvlhne, následně zahřeje, když projíždí strojem tak se může roztáhnout až o 3mm. Texty, loga a další prvky musí být aspoň 3mm vevnitř od ořezu, aby se do nich kvůli odchylkám při výrobě neřízlo.

Platby

 • platba předem (převodem) na náš účet nebo dobírkou
 • platby kartou Visa, MasterCard a Maestro
 • na dobírku posíláme pouze vizitky, plachty a polepy do hodnoty zakázky 5000,- bez DPH

Ceny

Ceny na webu jsou platné, ale v rámci rozsáhlého systému se mohou změnit a to i po provedené objednávce. Jelikož cenu ovlivňuje hodně faktorů a až při realizaci se může změna projevit. Zatím se to nestalo, ale stát se to může.

Návrhy

Automatická kontrola (zdarma) Vaše tisková data prochází naším automatickým kontrolním systémem, který kontroluje pouze rozměr tiskovin, po obdržení Vašich dat Vám zašleme odpověď ohledně výsledku kontroly. Prosíme, berte v úvahu, že tento kontrolní systém nemůže rozpoznat všechny chyby. Premiová kontrola (doporučujeme) Využijte naši okamžitou expertní kontrolu včetně opravy drobných chyb jen za 150 Kč.

Správný návrh pro tisk - ideálně tiskové PDF

nejlépe využijte našeho grafika, nebo naší prémiovou kontrolu, na pozdější reklamace při nedodržení těchto podmínek nebude brán zřetel, děkuji za pochipení

Pakliže Vaše data obsahovala všechny tyto podmínky, a přesto se u výsledného produktu objevily chyby, prosíme Vás, abyste nám zaslaly fotku jednoho kusu a my Vám na základě této informace založíme stížnost u našeho reklamačního oddělení.

Newsletter

Registrací v našem systému automaticky odebíráte naše akce a novinky, odhlásit se můžete prostřednitvím odkazu v mailu s novinkami.

DŮLEŽITÉ

Vámi odeslaná objednávka je závazná až v případě, jak ji zadáme do realizace, ta nastává po dodání všech podkladů (fakturační a dodací adresy, specifikace produktu, potvrzení tiskových dat a popřípadě přijetí platby, je-li převodem nebo kartou předem) a Vy jste povinni ji uhradit. V případě nevyzvednutí a znovuzaslání platí objednavatel další dopravu (platba je v tomto případě převodem předem), a v případě úplného nevyzvednutí Vám vznniká dluh v celkové výši objednávky, který jste povini uhradit. Dlužník (kupující apod.) dává tímto věřiteli (prodávajícímu apod.) svůj souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy.

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Firma plam s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní firma plam s.r.o., se sídlem Krále Jana 538, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo: 24203751 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: plam s.r.o., Krále Jana 538, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty info@plam.cz, telefon 736 620 769.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnost PPL CZ (IČ: 25194798) s.r.o jako přepravce zboží a ing. Libor Balvín (IČ:46399241) jako Daňový poradce Správce.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.